Witamy!

Dom Opieki i Dom Pomocy Społecznej "Laurentius"

Misją Domu "Laurentius" jest stworzenie profesjonalnych warunków medyczno - opiekuńczych, mieszkalnych a także atmosfery, w której pensjonariusze będą mogli żyć samodzielnie w poczuciu bezpieczeństwa.

Koszt utrzymania w Domu Opieki i Domu Pomocy Społecznej „Laurentius” w Olsztynie.

Koszt utrzymania w Domu Opieki „Laurentius” w Olsztynie wynosi 3700,00 zł – pokój 1-osobowy, 3500,00 zł – miejsce w pokoju 2-osobowym plus ewentualne koszty leków i pieluchomajtek.

Dom Pomocy Społecznej „Laurentius” w Olsztynie – osoba zainteresowana zamieszkaniem w Domu Pomocy Społecznej powinna złożyć wniosek w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w miejscu stałego zameldowania, do którego należy dołączyć zaświadczenie od lekarza rodzinnego, które zaświadcza, że zainteresowany powinien zamieszkiwać w DPS, należy również dołączyć ostatnia decyzję dotyczącą świadczenia emerytalnego/rentowego oraz potwierdzenie otrzymania świadczenia ZUS/KRUS (odcinek z miesiąca poprzedzającego złożenie dokumentacji lub potwierdzenie wpłynięcia emerytury/ renty na konto bankowe).

Odpłatność: 70% emerytury/renty potencjalnego mieszkańca DPS, różnicę pomiędzy pełnym kosztem utrzymania (3452,00 zł) a odpłatnością mieszkańca ponosi gmina, która kieruje do Domu Pomocy Społecznej oraz rodzina zobowiązaną do alimentacji (współmałżonek, dzieci oraz wnuki).

Dom Pomocy Społecznej „Laurentius” w Olsztynie, ul. Hozjusza 19 otrzymuje dofinansowanie do swoich Mieszkańców z:

  1. Urzędu Miasta Olsztyn,
  2. Urzędu Gminy Barczewo,
  3. Urzędu Gminy Mrągowo,
  4. Urzędu Gminy Dywity,
  5. Urzędu Miejskiego Nidzica.